Belangrijke taken: Afgevaardigden – Ombudsman

AFGEVAARDIGDEN:

Wat te doen bij thuismatchen?

VOOR DE MATCH

 1. Tegenpartij ontvangen + 2 flessen water bezorgen
 2. Spelers E.C. Oudenhove gebruiken eigen drinkbus
 3. Pasjes ophalen bij spelers + trainer + afgevaardigde
 4. Eventueel Rugnummers checken met trainer
 5. Scheidsrechter ontvangen
  • Drankje aanbieden (+ vragen wat hij tijdens rust wenst)
  • Meegaan naar speelveld voor controle
  • Vragen of spelers binnen moeten komen voor schoencontrole of dat dit op veld gebeurt + wanneer
  • Bij u6 t.e.m. u13 zijn er “eigen scheidsrechters”, aanduiding hiervan is verantwoordelijkheid van trainer & afgevaardigde.
 6. Kleedkamer aanwijzen aan tegenpartij. Bij binnengaan, melding maken dat kleedkamer integraal in orde is en dat we verwachten dat deze ook in die staat verlaten wordt. (dat mag aan de kinderen gezegd worden ook + met melding dat er een vuilbak buiten staat)
 7. Vragen aan scheidsrechter hoeveel hij betaald moet worden. Eigen scheidsrechters krijgen 5 drankjetons (te vragen aan de toog).
 8. Voorlezen namen bij schoenencontrole
 9. Matchbal vragen aan trainer en aan scheidsrechter bezorgen

TIJDENS DE MATCH

 1. Verantwoordelijke voor uitvoeren van vragen/meldingen van scheidsrechter (ter beschikking staan van scheidsrechter)
 2. Eventuele problemen in de hand houden + desgewenst supporters vragen dit ook te doen
 3. Aan ‘ontvanger’ de juiste som geld vragen om scheidsrechter te betalen (vanaf U14)
 4. In de neutrale zone mogen enkel mensen komen die op scheidsrechterblad staan

Na affluiten: hand aan scheidsrechter + trainer / afgevaardigde tegenpartij. (ook wanneer je niet akkoord bent met het verloop van de match !!). Deze houding wordt ook van de spelers verwacht.

NA DE MATCH

 1. Kleedkamers checken op orde (bij thuismatchen kleedkamer van tegenpartij ook controleren)
 2. Indien kleedkamer tegenpartij niet ok of beschadiging: tegenpartij aanspreken hierover en vragen de nodige zaken in orde te brengen
 3. Tafel in kantine klaarmaken
 4. Bij thuismatchen: uitbetaling scheidsrechter (vanaf U14)?
 5. Iemand toewijzen die de was doet + afspraak maken wanneer deze terug meekomt (niet tegen volgende match, wel tijdens 1 van de eerste trainingen)
 6. Tot U13: doelen en ander materiaal van de terreinen verwijderen
 7. Uitslag wedstrijd noteren op blad bij telefoon in de kantine

Scheidsrechterblad invullen
DIGITAAL: Aparte Handleiding
NIET DIGITAAL:

 1. Invullen samen met afgevaardigde tegenstrever
 2. Geldige identiteitsbewijzen: identiteitskaarten, kids-ID, reispas (Primocard niet meer geldig!).
 3. Kleuren:
  • rood: competitie vanaf U12
  • wit: competitie tot en met U11
  • geel: vriendenmatchen
 4. Niet doorstrepen of doorkrassen (zoniet, boetes voor de club)
 5. Opgelet, op verplaatsing, als je eerst invult: bij BEZOEKER invullen!
 6. Namen met kruisje naast: uitleg vragen aan scheidsrechter + bij niet akkoord tekenen “onder voorbehoud”
 7. Bij thuismatchen:
  • 1 blad achteraan voor tegenpartij.
  • 1 blad voor scheidsrechter
  • 2 bladen voor ECO
 8. Bij uitmatchen:
  • 1 blad meenemen
 9. In geval van kwetsuur, ervoor zorgen dat de speler in het bezit wordt gesteld van een formulier voor ongevallenaangifte of melden dat dit online te vinden is op de jeugdwebsite.
 10. In geval van zwaardere accidenten (tegenpartij of thuisploeg): afgevaardigde of verzorger brieft mee de diensten die ter plaatse komen en coördineert desgevallend opvang van ouders/spelers.

Mogelijke problemen:

 1. Geen afgevaardigde aanwezig tijdens match. In dit geval dient trainer als afgevaardigde genoteerd te worden (een trainer hoeft niet, een afgevaardigde is verplicht.
 2. Tegenstrever heeft zelfde kleur van truitjes: thuisploeg moet wisselen en andere kleur truitjes aantrekken.
 3. Scheidsrechter is te laat of komt niet opdagen : kwartier voor de match aan tegenpartij vragen of zij een scheidsrechter kunnen aanduiden indien nodig. Ondertussen zelf iemand zoeken (of bellen) binnen eigen rangen.
 4. In dit geval altijd onderstaande opmerking op blad schrijven onderaan: “scheidsrechter niet opgedaagd, wedstrijd werd geleid door gelegenheidsscheidsrechter”

Vertegenwoordiger van de club en ploeg

 1. vertrouwenspersoon tussen trainer en spelers en ouders.
 2. in overleg met trainer: eventueel planning mee helpen opmaken en info aan ouders verschaffen.
 3. eventuele meldingen aangeven aan coördinator of bestuur als het over andere dan sportieve zaken gaat
 4. Hulp bij eetfestijnen en andere activiteiten
 5. E.C. oudenhove vertegenwoordigen. Niet afbreken of afbreuk doen aan imago door verkeerde of ongepaste daden te stellen
 6. Bij problemen bij uitmatchen : bestuur en coördinator inlichten en indien nodig een excuusbericht sturen naar ploeg waar je op bezoek was
 7. Bij ernstige kwetsuur bij de bezoekende ploeg: opvolging doen in de loop van de week erna. (onze club toont naast het sportieve ook dat ze een menselijke club is)
 8. Foto’s en/of wedstrijdverslagen doorsturen naar eco@ecoudenhove.be om op website te plaatsen

Wat doet een afgevaardigde niet

Zich mengen met het sportieve (opstelling ploeg, trainingen…)

OMBUDSMAN:

Indien de Jeugdcoordinator en/of de sportief verantwoordelijke geen oplossing kan geven aan uw probleem kan men contact opnemen via mail met de ombudsman. Die gaat meteen het probleem aanpakken en trachten te zorgen dat er een oplossing komt.

Kris Hermans