Missie en visie

Onze betrachting is om op lange termijn al onze jeugdspelers een goede verzorgde voetbalopleiding aan te bieden , ieder met zijn persoonlijke mogelijkheden op voetbalgebied. E.C. Oudenhove wil een aantrekkelijke vereniging zijn met zoveel mogelijk spelers van eigen bodem in onze A-kern. Dit kan alleen via een kwaliteitsvol jeugdbeleid. We wensen dit te realiseren aan de hand van onder meer een enthousiast jeugdbestuur, degelijke trainers, kindvriendelijke coördinatoren en een sportief verantwoordelijke .

Missie Club:
E.C. Oudenhove wil in Zottegem op een budgettair aanvaardbare wijze leuk voetbal aanbieden aan de lokale bevolking. Hierbij willen wij bij voorkeur spelers opstellen die hun opleiding genoten hebben in eigen rangen. Daarnaast wil E.C. Oudenhove ook een sportclub zijn die met zijn voetbal en nevenactiviteiten een grote bijdrage levert aan het sociale leven van de gemeente Oudenhove. Naast het bieden van een aangename jeugdopleiding willen we onze spelers ook op sociaal vlak laten ontplooien in onze club.

Missie jeugdopleiding :
De missie van de jeugdopleiding bestaat erin om iedere jongere op zijn/haar niveau zo optimaal te kunnen laten sporten. De primaire doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. In Zottegem willen we herkend worden als een kwalitatieve jeugdopleiding waarin de speler centraal staat.

Visie jeugdopleiding :
De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed mogelijke begeleiding.

Beleid Algemeen: gezond in alle facetten

Sportief gezond beleid

 • Een voetbalopleiding met als doel dat elke speler zich ontwikkelt op eigen niveau
 • Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
 • Hierbij zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal.
 • Een lange termijn-relatie met de spelers opbouwen op alle niveaus
 • Een gestructureerde opleiding bieden
 • Een opleiding waarbij de speelgelegenheid gelijk is voor iedere speler
 • Uniformiteit op en langs het terrein
 • Vertrekkend vanuit de basis 2 tegen 2 / 5 tegen 5 / 8 tegen 8 met als thema “fun and formation”
 • Vanaf 11 tegen 11 afhankelijk van het spelsysteem taken per positie aanleren.
 • Het hoofddoel van onze jeugdopleiding is spelers opleiden op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak.

Financieel gezond beleid : Tering naar de nering zetten

Sociaal gezond beleid

 • Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
 • Club zonder racisme
 • Club waar ook ouders en supporters de missie van de jeugdwerking uitdragen.

Educatief gezond beleid

 • Stipt –streng maar rechtvaardig– steeds in het belang van de speler
 • Respect voor infrastructuur / kledij en materiaal
 • Hygiëne, verzorging en voeding

Communicatief gezond beleid

 • Een degelijke administratie vanuit een database
 • Informatie naar leden en medewerkers
 • Uniformiteit en uitstraling

Kris Hermans