De geboden van de jeugdopleider

 1. Hij is steeds op tijd voor de training.
 2. De training is goed voorbereid.
 3. Geef het goede voorbeeld.
 4. Houdt van zijn team aanwezigheidslijst bij van de training en van iedere speler een spelersrapport. dat rond half december zal worden ingevuld.
 5. Hij is eindverantwoordelijk voor samenstelling van zijn team.
 6. Hij houdt regelmatig contact met andere jeugdtrainers, afgevaardigden en jeugdcoördinators.
 7. Hij zorgt ervoor dat de afgevaardigde zijn taak goed doet en staat hen indien nodig bij in zijn taken.
 8. Bij afwezigheid voor een training zorgt hij in samenspraak met TVJO voor vervanging.
 9. Wanneer er een onregelmatige handeling door spelers van zijn team uitgevoerd wordt zal hij in samenspraak met coördinators deze zaak bespreken en af handelen…
 10. Verantwoordelijk voor het/zijn trainingsmateriaal.
 11. Zorgt na de training voor het (laten) terugplaatsen van eventuele gebruikte verplaatsbare doelen en materialen.
 12. Verantwoordelijke aanduiden voor het opkuisen van de kleedkamer na de training en wedstrijden.
 13. Bijhouden prestaties
 14. Houdt de training op het daarvoor aangewezen terrein en wijkt daar in geen geval van af.
 15. Hij houdt zich aan de planning.
 16. Hij vertegenwoordigt zijn club op nevenactiviteiten.
 17. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn team en is verantwoording verschuldigd aan de coördinatoren.
 18. Hij zet zich in voor de club zonder eigenbelang en waar de spelers centraal staat!
 19. Verboden te roken of gebruik te maken van alcohol tijdens de trainingen, voorbereiding van en tijdens de matchen.

Kris Hermans