Woord van de sportieve cel

Beste bezoeker,
De sportieve cel van E.C. Oudenhove is blij U te mogen verwelkomen op onze geheel vernieuwde website. Een website waar we als club terecht trots kunnen op zijn. Of U zich nu heeft ingelogd als trainer, als ouder, als supporter of als sympathisant, U blijft steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze club.

E.C Oudenhove wil er in de eerste plaats toe bijdragen dat haar jeugd op een verantwoorde en gestructureerde manier kan voetballen en zichzelf kan blijven ontwikkelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn het plezier en de beleving die de jeugdspeler ervaart binnen zijn opleiding.

Alle jeugdspelers krijgen, op hun eigen niveau, zoveel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden, zoals techniek, tactiek, inzicht, maar ook mentaliteit, instelling en discipline. Ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken en het presteren in team) krijgt onze aandacht.

E.C.O. is een club met een gezonde ambitie en een duidelijk afgelijnd beleidsplan.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat winnen niet alles is. Winnen is leuk, maar ook verliezen hoort bij de voetbalsport. Winnen mag geen doel op zich zijn. Het plezier beleven aan het spel en de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspeler zijn van veel grotere waarde dan enkel het resultaat van een wedstrijd. Het streven is om alle jeugdploegen op een dusdanig niveau te laten voetballen dat er steeds voldoende uitdaging is.

Verder wil E.C.O ook een club zijn die met het voetbal en de verschillende nevenactiviteiten die tijdens het seizoen worden georganiseerd een bijdrage levert aan het sociaal leven binnen de gemeente.

Samen met de medewerking van het voltallige jeugdbestuur, trainers en medewerkers gaan we trachten hier een succesverhaal van te maken

Samen staan we sterk! WE ARE E.C.O.!!

Kris Hermans
Januari 2016