Opleidingsprogramma jeugdspelers

Als primaire doel heeft E.C.O. de doorstroming van jeugdspelers naar het eigen A-elftal. Volgend seizoen starten wij de competitie met jeugdploegen van U6 tot U15. De bedoeling is om over enkele seizoenen opnieuw over volledige jeugdreeksen te kunnen beschikken zodat wij eigen talent de kans kunnen geven zich te bewijzen in het fanion-elftal.

Op basis van het jeugdbeleidsplan wordt er naar gestreefd dat onze jeugdspelers elke stap naar een hogere reeks zo vlot mogelijk kunnen maken, met een minimum aan moeilijkheden en struikelblokken. Eindfase van dit plan is zoals hierboven reeds vermeld het laten debuteren van getalenteerde spelers in het eigen A-elftal of B-elftal.

Daarnaast mogen we als club ook niet blind blijven voor het sociale aspect van onze jeugdopleiding en moeten we proberen om alle jeugdspelers zoveel mogelijk voetbalplezier te verschaffen. Elke jeugdspeler zal individueel worden gevolgd en tweemaal per seizoen worden geëvalueerd. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste willen we door deze evaluaties de sterke en minder sterke kanten van elk kind in kaart brengen met de bedoeling het kind beter te maken, zowel op sportief als op sociaal vlak. Ten tweede willen wij als club koste wat kost vermijden dat jeugdspelers vroegtijdig gaan afhaken omdat er door trainers of ouders buitensporige en niet realistische verwachtingen van het kind zijn. Een belangrijk aspect is ook dat minder talentvolle spelertjes voldoende speelgelegenheid moeten krijgen. Een speler wordt immers niet beter door hem op de bank te laten.

E.C.O. wil verder ook aandacht besteden aan de algemene opvoeding van zijn jeugdspelers. Het opleiden van jonge voetballers houdt immers meer in dan enkel het spelletje zelf. Discipline, respect voor anderen en goed gedrag zijn net zo belangrijk. Daarom wordt er van bestuurders, trainers en ouders een onberispelijk gedrag gevraagd, zowel op als naast het veld. Deze laatsten hebben een voorbeeldfunctie inzake fair-play, respect voor tegenstrevers en scheidsrechters.

Door het duidelijk stellen van deze missie en visie willen wij er als club toe komen een langetermijnsverbintenis af te sluiten met al onze jeugdspelers. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding, met gediplomeerde en gemotiveerde trainers, moet er immers voor zorgen dat elke jeugdspeler zichzelf zo goed mogelijk kan ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal vlak.

Tenslotte streven wij er ook naar dat er een open communicatie is tussen trainers, spelertjes, ouders en jeugdbestuur. Het doel hiervan is een grotere betrokkenheid van alle partijen te bewerkstelligen.

In ons beleidsplan spelen enkele factoren een belangrijke rol. Sommige hiervan willen wij toch even belichten :

Belang van de trainer : de trainer moet steeds voor ogen houden dat de jeugdspeler centraal blijft. Hij zal dan ook nooit een team opstellen uit eigen belang, maar in het belang van de leerschool van de jeugdspeler. Hij verbindt er zich toe bij trainingen en wedstrijden de basiselementen van het voetbal aan te leren en er naar te streven dat de spelers zo goed mogelijk de voorgestelde eindcompetenties bereiken.

Ploegbelang : discipline en vriendschap zijn van groot belang in de ploeg. Er moet naar gestreefd worden dat de opdrachten van de trainer worden uitgevoerd en dat het systeem en de richtlijnen worden gerespecteerd.

Individueel belang : in de categorieën U6 – U10 willen we de spelers nog niet vastplakken op een bepaalde positie op het veld. Dit wil zeggen dat de spelers nog niet het etiket opgeplakt krijgt van verdediger, middenvelder en of aanvaller. We willen van de jeugdspelers all-round spelers maken op een nog speelse wijze. Hier wordt de individuele ontwikkeling geïntegreerd met het ploegbelang.

Belang van de ouders : de ouders moeten volledig achter de ploeg komen te staan . Dit moet automatisch voortvloeien uit een goede communicatie tussen trainers en ouders.

Kris Hermans
Januari 2016